Home » » ISLAM BUKAN TERORIS

ISLAM BUKAN TERORIS


Saya terlahir sebagai muslim, sebagai seorang muslim tentunya saya bangga akan agama yang saya anut. Islam itu damai mengajarkan tentang kasih sayang terhadap sesama, saling menghargai dan saling menolong, begitu juga hidup rukun berdampingan dalam kondisi lingkungan yang berbeda agama. Islam... ya orang yang tak mengenal Islam pasti berpikiran bahwa Islam itu menakutkan, teroris, biangnya masalah. Tapi bagiku tidak!
Saya mengenal agama saya, tak ada ajaran yang menyesatkan dalam Islam. Allah itu Ar rahman dan Ar rahim, mengajarkan akan kasih dan sayang. Begitu juga Rasululloh Saw, beliau tidak pernah mengajarkan membenci terhadap orang yang bukan muslim. Bahkan beliau penuh kasih, ketika ada seseorang yang begitu membenci beliau, beliau tidak membalasnya. Tapi beliau begitu lembut, di kala orang yang membencinya itu sakit. Justru beliau lah yang menyuapinya makan, karena orang yang membenci beliau dalam keadaan buta. Sehingga orang yang disuapi oleh beliau tidak pernah sadar, dan orang itu sadar (tahu) bahwa Rasululloh lah yang selama ini menyuapi ketika Rasululloh telah wafat. Dan bagaimana Islam di katakan kasar? Dari segi mana?
Barangkali begitu banyak yang mencaci agama Islam, bahkan sampai membuat karikatur Rasululloh kita tercinta. Tapi saya yakin, orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak mengenal apa itu Islam?bagaiaman pengajarannya? Dan apa isi kandungan dalam Alquran?dan siapa itu Nabi Muhammad Saw? Dan siapa itu Allah?
Barangkali pemahaman yang kurang membuat orang berani berfikiran bahwa iya, Islam adalah teroris. Tapi bagi saya sendiri betapa sedihnya ketika banyak orang yang menghina agama saya, menghina Nabi saya. Kecewa memang , tapi saya yakin mereka yang menghina  adalah orang yang tak mengenal. Tapi kami, dalam agama kami tak pernah di ajarkan untuk saling menghina, tak pernah ada pengajaran untuk menghujat agama lain.
Kadang rasa kecewa tak mampu membendung air mata dalam kepedihan hati, tapi saya tahu. Untuk mengenal Islam seseorang butuh proses. Bukan dengan amarah kami menjelaskan bahwa Islam bukanlah teroris, tapi dengan pemahaman tentunya. Bagi anda barangkali yang non muslim, saya yakin anda akan melihat keindahan Islam jika anda memang mengenalnya. Tapi jika hanya mendengar dan melihat sekilas, tentu anda akan menilai apa yang anda lihat. Dan masalahnya tak semua yang anda lihat itu adalah benar. Islam tak pernah mengajarkan pada kesesatan tapi Islam mengajarkan pada kebenaran. Namun jika ada seseorang yang melanggar dan bertindak jahat yang bermasalah adalah akal orang tersebut yang tidak memahami ajaran Islam, bukan Islam yang mengajarkan hal tersebut.

Ajaran Islam Tentang Jalan Kebenaran

SURAT AL FATIHAH
Latin : Bismillah Hirrahman Nirrahim

Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
Latin : alhamdu lillaahi rabbil aalamiina
artinya : Segala puji  bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Latin : arrahmaanirrahiim
Artinya : Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
latin : maaliki yawmiddiin
Artinya : Yang menguasai di Hari Pembalasan
latin : iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iin
Artinya : Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan
Latin : ihdinaash shiraathaal mustaqiim
Artinya : Tunjukilah kami jalan yang lurus,
Latin : shiraathalladziina an’amta ‘alayhim ghayril maghdhuubi ‘alayhim walaadhdhaalliin
Artinya : (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridlaan-Nya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seidzin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. [QS. Al-Maaidah : 15-16]
Sungguh Allah telah memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. [QS. Ali Imran : 164]

Ajaran Islam Tentang Kelemah Lembutan Dalam Kehidupan

Sesungguhnya Allah itu lemah-lembut. Ia mencintai kelemah-lembutan dalam segala hal. Dan Dia akan memberi apa yang tidak Dia berikan kepada kekerasan. [HR. Bukhari]

Kejahatan dan perbuatan jahat, keduanya sama sekali bukan ajaran Islam. Dan orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaqnya. [HR. Tirmidzi]

Dan apabila Allah mencintai kepada seorang hamba, Allah memberinya kasih sayang (kelemah-lembutan). Dan tidaklah suatu keluarga yang terhalang dari kasih sayang, melainkan mereka terhalang pula dari kebaikan. [HR. Thabrani dan Abu Dawud]

Ajaran Islam yang mana yang mengejarkan pada kekerasan? tak ada ajaran yang demikian. Tak ada kesesatan dalam Islam. Maka bukalah mata anda, tentunya tak adil anda menghina sesuatu yang tidak anda ketahui, yang tidak anda kenal sama sekali. Telusurilah, cari tahu. Ingat agama Islam tidak mengajarkan pada kejahatan tak ada yang salah dengan agama kami, yang salah adalah orang yang berbuat jahat namun orang tersebut mengaku dirinya Islam tapi jiwa dan hatinya tak mengenal apa itu Islam?

Baca Artikel yang berkaitan:
AJARAN ISLAM TENTANG KEDAMAIAN ( ISLAM ITU MENCINTAI KEDAMAIAN )
/>

0 komentar:

.comment-content a {display: none;}